Kontakt

"MERA" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 13D,
15-620 Białystok
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000023053, wysokość kapitału zakładowego 67.000 zł.
NIP 542-20-76-293, Regon 050482069, BDO 000020776

Zbyt

Telefon

+48 85 662 73 18

Telefon

+48 502 285 683

E-mail

zbyt@mera.termostat.pl

Centrala

Telefon

+48 604 411 638

E-mail

sekretariat@mera.termostat.pl

Księgowość

E-mail

finanse@mera.termostat.pl

Dział techniczny-reklamacje

E-mail

tech@mera.termostat.pl